ŠTATISTIKY   :

r. 2012 vonkur. 2012 v hale

r. 2011 vonkur. 2011 v hale

r. 2010 vonkur. 2010 v hale

r. 2009 vonkur. 2009 v hale

r. 2008 vonkur. 2008 v hale

r. 2007 vonkur. 2007 v hale

ZÁPASY :

r. 2012 vonkur. 2012 v hale

r. 2011 vonkur. 2011 v hale

r. 2010 vonkur. 2010 v hale

r. 2009 vonkur. 2009 v hale

r. 2008 vonkur. 2008 v hale

r. 2007 vonkur. 2007 v hale